พระองค์โสมฯ ประทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ “โอ วรุฒ” [คลิป]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ประทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ของ “โอ วรุฒ วรธรรม” ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่