“สองหัวใจประสานกัน” ลายฝีพระหัตถ์!! พระเทพฯ เพื่อสถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มูลนิธิรามาธิบดี เผยแพร่ลายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นครั้งแรกในรูปหัวใจสองดวงเชื่อมกัน