พระเทพฯ เปิดร้านกาแฟชายทุ่งรังสิต คลอง 4 เสาร์นี้ เป็นร้านส่วนพระองค์

ชาวโซเชียลปลื้มปิติ พร้อมใจแชร์ร้านกาแฟชายทุ่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ย่านคลองสี่ โดยพระองค์เตรียมเสด็จเปิดร้านอย่างเป็นทางการ เป็นการส่วนพระองค์ 29 ก.ย. นี้