พอใจพระโคเสี่ยงทาย! “บิ๊กตู่” ให้กำลังใจเกษตรกร แนะรับมืออากาศตามรัฐแนะนำ

นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจเกษตรกร ระบุสบายใจหลังพระโคเสี่ยงทาย แต่ขอให้เตรียมรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย แนะทำตามคำแนะนำของรัฐบาล แม้ช้าแต่ยั่งยืน

ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 บรรยากาศเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

ประมวลภาพ “ซ้อมพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ”

ภาพซ้อมพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพระยาแรกนา ได้เข้าร่วมซ้อมในพิธี ณ บริเวณนาจำลองที่ท้องสนามหลวง พระยาแรกนาจะไถหว่านพันธุ์พืช โดยใช้พันธุ์พืชที่นางเทพีหาบตามหลังหว่านลงบนนาจำลองเสมือนเป็นการประกาศแก่เกษตรกรว่า ฤดูกาลทำนาเริ่มแล้ว โดยสมมุติว่าพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาเริ่มการหว่านไถเป็นแบบอย่างและเป็นมงคล เพื่อให้เกษตรกรดำเนินตาม