เลขาสมช. เชื่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นัดชุมนุม ไม่ทำนอกกรอบกฎหมาย

เลขาสมช. เชื่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ไม่ทำนอกกรอบกฎหมาย ไม่มีเหตุรุนแรง ยังไม่ได้รับรายงานใช้เซิร์ฟเวอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจาะข้อมูลในหลายประเทศ