ญาติวีรชนพฤษภา 35 รำลึก 26 ปี “พฤษภาทมิฬ”

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 จัดกิจกรรม รำลึกสืบสาน “26 ปี พฤษภาประชาธรรม” ในโอกาสครบรอบ 26 ปีเหตุการณ์ทางการเมือง โดย นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม กล่าวรำลึก เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” และวางพวงมาลาสดุดีวีรชนเดือนพฤษภาคม 2535 ที่เสียชีวิตหรือสูญหายในเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” 

มีอะไรในกอไผ่ : เล่าเรื่อง ทหาร  การเมือง และฐานอำนาจ (1)

ทหาร กับ การเมือง ยังไงก็หนีกันไม่พ้น เพราะกองทัพ หรือทหาร มีบทบาทในการเป็น ฐานอำนาจและเป็นผู้ถือครองอำนาจ