เปิดกรุ! พลอยทับทิมผสมแร่เหล็กไหลชุดสุดท้าย

พ่อค้าพลอยชาวจันทบุรี เปิดกรุพลอยทับทิมผสมแร่เหล็กไหลชุดสุดท้าย หวังเผยเป็นความรู้