กฟน. ลุยพลังงานทดแทน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป แก่สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 17 แห่ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ ล่าสุดได้ลงนามบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้