พม.จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสาฯ” จังหวัดระยอง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”สร้างแกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) จังหวัดระยอง

พม.ได้จัดกิจกรรม พลังจิตอาสา ฯ”โครงการรองเท้าเงาด้วยมือเรา”จ.ระยอง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”สร้างแกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) จังหวัดระยอง

ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการ ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย ของโรงเรียนบ้านรุนจังหวัดสุรินทร์ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ หอประชุมศรีบักได โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

1 2 3