โสภณ รับลูก”พลังพลเมืองไทย” พร้อมเป็นฝ่ายค้าน แบะท่า พร้อมร่วมรัฐบาล

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”