ศพอส. พลังแห่งการขับเคลื่อน จุดนัดพบคนวัยเก๋า

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดไชยทิศ ตั้งอยู่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ ที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สร้างความสัมพันธ์สังคมวัยเดียวกัน ที่ทำให้คลายความเหงา และสร้างความความสุข