ประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อสื่อโซเชียลกระตุ้นให้อยากเลือกตั้งมากขึ้น

กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบส่วนใหญ่เชื่อว่าพลังสื่อโซเชียลจะช่วยกระตุ้นให้คนอยากเลือกตั้งมากขึ้น