ขนส่งแจง เพิ่มโทษผู้ไม่มีใบขับขี่ หวังคัดกรอง – ลดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่ง ชี้แจงกรณีการเพิ่มโทษผู้ไม่มีใบขับขี่ เป็นร่างกฎหมายที่เกิดจากรวมกฎหมายควบคุมดูแลยานพาหนะ 2 ฉบับ และหวังคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ – ลดอุบัติเหตุ

ตำรวจแจงโทษปรับ ไม่มี – ไม่พกใบขับขี่ เป็นอัตราปรับสูงสุดเท่านั้น จ่อยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับตำรวจจราจร

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร แจงการปรับผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ – ไม่พบใบขับขี่ 10,000 – 50,000 บาท เป็นเพียงอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นส่วนทางปฏิบัติอยู่ที่ดุลยพินิจเจ้าพนักงาน