กอ.รมน.สั่งเข้มทั่วประเทศ ตรวจสอบแหล่งมลพิษจากสถานประกอบการ

เลขาธิการ กอ.รมน. สั่งเข้มทุกหน่วย ยึดถือคำสั่งและนโยบายของ ผอ.รมน. ให้เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพแวดล้อมและมลพิษในพื้นที่ ขณะการแก้ปัญหาทุกกรณี ให้ยึดหลักรัฐศาสตร์คู่หลักนิติศาสตร์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน

โฆษก กอ.รมน. เผย การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เริ่มบรรลุเป้าหมาย

โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา จชต. ได้ก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้มีสันติสุขเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการทำงานยึดคุณธรรมและความโปร่งใส

เลขาธิการ กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยเตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชน หากประสบภัยธรรมชาติ

เลขาธิการ กอ.รมน. สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ อย่างรวดเร็วที่สุด

กอ.รมน. รุกแก้ปัญหาสับปะรดราคาตก

กอ.รมน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เร่งกระจายผลผลิตสู่ตลาดสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ตัน พร้อมส่งเสริมความรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทาง

เลขาฯ กอ.รมน.กำชับจนท.เดินตามนโยบายรัฐ-หนุนการเลือกตั้ง

เลขาธิการ กอ.รมน. กำชับ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสุภาพ อดทน โปร่งใส เป็นที่พึ่งและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีและนำมวลชน กอ.รมน. ขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการเลือกตั้ง