บุตรชาย “พล.ต.อ.วสิษฐ” ติดต่อขอรับศพบิดาไปบำเพ็ญกุศล

บุตรชาย พล.ต.อ.วสิษฐ เข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ขอรับศพบิดาไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร