“อชิรวิทย์” ฉะร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ชุด “มีชัย” แก้ไม่ถูกจุด

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ “มีชัย ฤชุพันธุ์” เป็นประธาน ชี้แก้ไม่ถูกจุด และไม่เคยถามความเห็นข้าราชการตำรวจ