“พล.ท.ณรงค์พันธ์” รับตำแหน่ง มทภ.1 คนใหม่

กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ระหว่าง พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา กับ พลโทณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ โดยพลโทณรงค์พันธ์ ย้ำว่า จะยึดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และพร้อมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต