สมาชิก สนช. “พล.ร.อ.ยุทธนา” ถึงแก่อนิจกรรม โรคมะเร็งตับ

พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม สมาชิกสนช. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ ส่งผลให้เหลือสมาชิก สนช. จำนวน 241 คน