กอ.รมน.สั่งเข้มทั่วประเทศ ตรวจสอบแหล่งมลพิษจากสถานประกอบการ

เลขาธิการ กอ.รมน. สั่งเข้มทุกหน่วย ยึดถือคำสั่งและนโยบายของ ผอ.รมน. ให้เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพแวดล้อมและมลพิษในพื้นที่ ขณะการแก้ปัญหาทุกกรณี ให้ยึดหลักรัฐศาสตร์คู่หลักนิติศาสตร์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน

เลขาฯ กอ.รมน.กำชับจนท.เดินตามนโยบายรัฐ-หนุนการเลือกตั้ง

เลขาธิการ กอ.รมน. กำชับ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสุภาพ อดทน โปร่งใส เป็นที่พึ่งและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีและนำมวลชน กอ.รมน. ขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการเลือกตั้ง