“บิ๊กป้อม – ก.ตร.” เห็นชอบแต่งตั้งนายนอกรอบ หลังมีข้าราชการลาออก

ที่ประชุม ก.ตร. เห็นชอบแต่งตั้งนายพลนอกรอบ หลังมีนายพลลาออก ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล พร้อมเดินหน้าแต่งตั้งระดับรองผู้บังคับการลงไป