“ประวิตร” สั่งเหล่าทัพเตรียมพร้อมหนุนเลือกตั้ง

พล.อ.ประวิตร สั่งกลางที่ประชุมสภากลาโหม กำชับให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย