กระทรวงทรัพย์ฯลุยล้างบางขบวนการ “มู่หลาน”

ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) กระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)มอบนโยบายการเพื่อปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มขบวนการลักลอบทำไม้มีค่า