ไล่ออก! 11 ข้าราชการเอี่ยวโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง

คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีมติลงโทษวินัยร้ายแรงข้าราชการ โกงเงินคนจน ไล่ออก 11 คน ปลดออก 5 คน อีก 15 คน กันเป็นพยาน เนื่องจากให้ข้อมูลเป็นประโยชน์โยงถึงคนโกงได้

พม. ไล่ออก 11 ข้าราชการเอี่ยวโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง

ที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฟันวินัยร้ายแรงข้าราชการ โกงเงินคนจน ไล่ออก 11 คน ปลดออก 5 คน อีก 15 คน กันเป็นพยาน รอหารือ ก.พ. บรรเทาโทษ เนื่องจากให้ข้อมูลเป็นประโยชน์โยงถึงคนโกงได้