เจ้าพ่อโนวีซ่า! ญี่ปุ่น ครองแชมป์ “พาสปอร์ต” ที่มีอิทธิพลมากสุดในโลกปี 2018

พาสปอร์ตประเทศญี่ปุ่น ครองแชมป์ประเทศที่หนังสือเดินทางมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก สามารถผ่านเข้าประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่ามากถึง 189 ประเทศทั่วโลก