ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานหลอมโลหะ

ชาวบ้านอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่ฟังศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้องเพิกถอนโรงงานหลอมโลหะลาดบัวหลวง ต่างแสดงความดีใจหลังศาลพิพากษาให้ชนะคดี