พีสะเดิด ทัวร์ยุโรป ทอดผ้าป่าวัดไทยในปารีสได้กว่าล้าน

พีสะเดิด ศิลปินร็อคอีสาน พร้อมชุมชนชาวไทยในปารีส จัดพิธีทอดผ้าป่า ถวายวัดพุทธนานาชาติ ชานกรุงปารีส ได้เงินกว่าหนึ่งล้านบาท