เปิดใจ “พีระศักดิ์” ย้อนสมัคร กกต.รอบ 2 ยื่นเอกสารคนแรก

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”