หนองบัวลำภูฝนทิ้งช่วง ข้าวนาดอนเริ่มเหี่ยวตาย!

ที่จังหวัดหนองบัวลำภูฝนทิ้งช่วงนานนับเดือน เกษตรกรเริ่มได้รับผลกระทบ ข้าวในนาดอนเริ่มแห้งเหี่ยวตายเป็นฟางข้าว ถั่วลิสง  ข้าวโพด กำลังออกดอกเริ่มแห้งเฉา เสียหายแล้วกว่าครึ่ง