ปรับพฤติกรรมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะปรับพฤติกรรมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยพืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา ป้องกันและลดภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องในวัน “ความดันโลหิตสูงโลก”