“ชาวไร่อ้อย” ร้อง! ราคาตกต่ำ

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปริมาณอ้อยล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ…