เจาะลึกศึกดิวตี้ฟรี…เค้กก้อนโตมูลค่ากว่าแสนล้าน [2]

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. “เจาะลึกศึกดิวตี้ฟรี…เค้กก้อนโตมูลค่ากว่าแสนล้าน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

เจาะลึกศึกดิวตี้ฟรี…เค้กก้อนโตมูลค่ากว่าแสนล้าน [1]

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. “เจาะลึกศึกดิวตี้ฟรี…เค้กก้อนโตมูลค่ากว่าแสนล้าน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ