ศูนย์เฉพาะกิจฯ เฝ้าระวัง 20 จังหวัด เสี่ยงภัยฝนตกหนัก

ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. 61 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง