“ตลาดเก่าวังกรด” มนต์เสน่ห์เมืองพิจิตร

น้องอีฟจะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยว ชิมของอร่อย ในตลาดเก่าวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่มีอายุประมาณ 100 ปี พร้อมสักการะไหว้พระขอพรศาลเจ้าพ่อวังกลม เเละเยี่ยมชมบ้านหลวง ประเทืองคดี จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงาน