ผิดเงื่อนไขดูแลป่า!! เตรียมถอด “สำนักสงฆ์เต่าดำ” พ้นพุทธอุทยานฯ

กรมอุทยานฯ เตรียมยกเลิกสำนักสงฆ์เต่าดำในเขตป่าไทยโยค เผยเสนอแก้ไขกฎหมาย เพิ่มบทลงโทษ อยู่ในชั้น สนช. แนะมาตรการเอาผิดทางสังคม ได้ผลทันทีกว่าทางกฎหมาย