แจกฟรีติกเกอร์! พม.ชวนโหลดสติกเกอร์ไลน์ต้านภัยค้ามนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีการเปิดให้โหลดสติกเกอร์ไลน์ชุดต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายในงานด้วย พร้อมเชิญชวนประชาชนมาต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ด้วยกัน เพียงแค่สแกน QR code ก็ได้ใช้สติกเกอร์