ไทยผนึก “ฟลิกกี้” ลุยโปรโมทการท่องเที่ยว

ความร่วมมือระหว่างไทย และ อาลีบาบาที่เด่นชัด คือด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะเมืองรอง เข้าไปสู่แพลทฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของจีนที่ชื่อว่า “ฟลิกกี้” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมายังประเทศไทยมากขึ้น