ยังลุยไม่เลิก… “วิระชัย” ขยายผลตรวจโรงงานรับซื้อขยะพิษ พบทำเป็นขบวนการ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ