อย่างโหด! นักเขียนดัง เผย 1 ในขั้นตอนสำเร็จโทษ คือ “ตัดหัวพระปีย์มาห้อยคอฟอลคอน”

นักเขียนดัง เผย 1 ในขั้นตอนสำเร็จโทษของพระเพทราชา คือ “ตัดหัวพระปีย์แล้วนำมาผูกห้อยคอฟอลคอน” …ราวผูกกระพรวนห้อยคอหมาแมว