นาซา เลื่อนกำหนดการปล่อยดาวเทียม TESS ขึ้นสู่อวกาศ

นาซาเลื่อนกำหนดการการปล่อยดาวเทียมสำรวจอวกาศขึ้นสู่ท้องฟ้า เพราะสเปซเอ็กซ์ตรวจพบปัญหาที่จรวดฟอลคอน 9 ซึ่งเป็นพาหนะส่งกล้องขึ้นสู่อวกาศ