ชาวบ้านทอดแห แต่ได้ชิ้นส่วนประหลาด คาดเป็นฟันกรามช้างดึกดำบรรพ์

ชาวบ้านโนนเมืองเก่า จ.นครราชสีมา ทอดแหเจอชิ้นส่วนประหลาด สันนิษฐานว่าจะเป็นฟันกรามของช้างดึกดำบรรพ์ ตอนนี้เป็นเพียงการสันนิษฐาน แต่ถ้าเป็นของจริงลำห้วยที่เจอชิ้นส่วน น่าจะคึกคักจากการสำรวจต่อ