ฮือฮา!เจอหินประหลาด คาดเป็นของขลังฟันช้างโบราณอายุหลายล้านปี

นครราชสีมา  ฮือฮา ชาวบ้านทอดแหติดฟันกรามประหลาด คาดเป็นฟันกรามช้างป่าดึกดำบรรพ์อายุหลายล้านปี เตรียมประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ