สังเกต 2 อาการ กับ 5 วิธีป้องกัน ฟันผุในเด็ก!!

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเอาใจใส่ดูแล “โรคฟันผุ” ภัยใกล้ตัวอีกหนึ่งโรคที่ไม่ควรมองข้าม หลังมีการโพสต์ เตือนฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน-ติดเชื้อ