“เกาหลีเหนือ – เกาหลีใต้” หารือร่วมกัน ฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารทางทหาร

สองชาติเกาหลีหารือร่วมกันเพื่อฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารทางทหารระหว่างกันอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี