เร่ง! ฟื้นฟู “ลำห้วยคลิตี้” ต่อเนื่อง จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

เดินหน้าฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ขณะที่เดือนมีนาคม พบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สัตว์น้ำ เช่น ปู และหอย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ส่วนเนื้อปลา พืชและผักสามารถบริโภคตามปกติ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ลงพื้นที่”บ้านคลิตี้”

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ลงพื้นที่บ้านคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ใช้ศาลาวัดเปิดการไต่สวนคดี ที่ชาวบ้านคลิตี้ฟ้องกรมควบคุมมลพิษ ให้ฟื้นฟูลำห้วย ตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด