ทุ่มงบ 3 ล้าน พัฒนาหมู่บ้านแกะสลักลำปาง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รับงบกว่า 3 ล้านบาท พัฒนาท้องที่เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP หมู่บ้านแกะสลักไม้ชื่อดังของลำปาง หลังซบเซามานานหลายปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง