“ดร.ธรณ์” แนะ! สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจสอบปลาจาก “ฟุกุชิมะ”

ผศ.ดร.ธรณ์ แนะ สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจสอบ ปลานำเข้าจาก ฟุกุชิมะ เพื่อช่วยยืนยัน ในลักษณะ second opinion คนไทยจะได้กินปลาญี่ปุ่นต่อไปอย่างสบายใจ

“อย.-กรมประมง” ยัน! ปลานำเข้าจากญี่ปุ่น ไม่พบการปนเปื้อน

อย.ร่วมกับ กรมประมง แจงเรื่องปลานำเข้าจากจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่น มีการนำเข้าอย่างถูกต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ขอผู้บริโภคอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย เพราะการนำเข้าปลาจากทุกประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านประมงมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด รวมทั้ง อย.ยังทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบมิให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในประเทศอย่างเข้มงวด แต่หากพบการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายก็จะสั่งเรียกคืนหรือระงับการนำเข้าทันที