ศาลและสโมสรฟุตบอลดัง จับมือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่หลงผิด ท้าแข้งนักบอลอาชีพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงนามกับ สโมสรฟุตบอลดัง เปิดโอกาสให้ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท้าแข้งกับนักบอลในสโมรส หากมีแววอาจคัดเลือกเป็นนักกีฬาอาชีพ