ส.ฟุตบอล จัดประชุมบริษัทที่เสนอตัวเขียนโครงร่าง “ฟุตบอล สเตเดียม”

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุม ร่วมกับบริษัทนิติบุคคลที่สนใจเสนอตัวออกแบบโครงร่างฟุตบอล สเตเดียม เพื่อแจ้งถึงแผนงานและคุณสมบัติที่ต้องการ