ญี่ปุ่นปฏิเสธข้อเรียกร้องยูเอ็นที่ให้ยุติการส่งเด็กและผู้หญิงกลับฟูกุชิมะ

รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติที่ให้ยุติการส่งเด็กและผู้หญิงกลับพื้นที่ใกล้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ที่ยังมีระดับกัมมันตรังสีในระดับที่สูงเกินกว่าระดับปลอดภัย

ญี่ปุ่นยอมรับการเสียชีวิตจากทำความสะอาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รายแรก

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมายอมรับการเสียชีวิตรายแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทำความสะอาดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะที่เกิดอุบัติเหตุหลังแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มเมื่อ 7 ปีก่อน

“ประมง” เร่ง! ประสานอย. ตรวจสอบปลานำเข้าจาก “ฟูกุชิมะ”

ประมงเร่งประสาน อย. ตรวจสอบปลาสดที่นำเข้าจากฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น หนุนสร้างความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ หวั่นผู้บริโภควิตก ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี