คลิปวีดีโอยัน! “ปู่คออี้” บอกกรรมการสิทธิ เกิดที่ต้นแม่น้ำภาชี

พบหลักฐานปู่คออี้ เล่าให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าตนเองเกิดต้นแม่น้ำภาชีใกล้ๆพุระกำ จ.ราชบุรี ไม่ได้เกิดในประเทศไทย